Handelsbetingelser - MyMojoShop

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser B2C

Indledning

MyMojoShop.dk, ejes og drives af:
VIPTEC ApS
CVR-nr. 27527213 Bifirma  (herefter MyMojoShop.dk)
Bjælkevangen 9
2690 Karlslunde
0045 61 504 126

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på MyMojoShop.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

§1 Bestilling og betaling

Alle priser inkl. moms.

Pengene trækkes på kundens kort når varen afsendes.

Forventet leveringstid 2-3 dage med mindre andet er anført.

MyMojoShop.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på MyMojoShop.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i “indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne. Alle priser på MyMojoShop.dk er inklusive moms, eventuelle andre afgifter og levering, med mindre andet er angivet. 

Når du er klar til at bestille, klikker du på “Kurv”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger leveringsform.

Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen “Gå til betaling”. Herefter går din ordre videre til MyMojoShop.dk.

Beløbet for varerne trækkes først på din konto, når varerne afsendes. I forbindelse med dellevering trækkes kun det beløb, svarende til den faktiske levering. Vi tager forbehold for pris- og trykfejl på hjemmesiden og forbeholder os retten til at annullere ordren, hvis der er tale om en væsentlig og/eller tydelig fejl.

§2 Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

§3 14 dages fortrydelsesret

Når du handler på nettet og hos MyMojoShop.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.

Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og det vil fremgå i bestillingsforløbet.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret.

Vare som spil og anden software plomberede vare som ikke kan retableres fra producenter, bortfalder din fortrydelsesret hvis folie/plombering brydes.

Med en Code via email på varer er der tale om at MyMojoShop.dk leverer en ydelse. I henhold til Købeloven bortfalder din fortrydelsesret på denne slags produkter, så snart ordren er gennemført og betalt, da leveringen finder sted kort efter. MyMojoShop.dk kan således ikke yde nogen form for fortrydelses- eller returret på Code via email produkter, efter bestillingen er gennemført.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du kan returnere varen og fortryde købet ved at benytte de retnings linier der angivet på MyMojoShop.dk.

§4 Returnering

Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til:
MyMojoShop.dk Varehouse

Bjælkevangen 9
DK-2690 Karlslunde
Danmark

Ved tilbagelevering skal du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

VIGTIGT: Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller pakker uden omdeling.

Dokumentation for dit køb samt returformular.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb. Derudover vil det lette ekspeditionen, såfremt du vedlægger den returformular, som du fik ved brug af “Returnér” knappen på ordren på din konto her på MyMojoShop.dk.

Tilbagebetaling
Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

  • du reelt har taget varen i brug,
  • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
  • du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
  • du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm.

§5 Reklamation – Hvis der er noget galt med varen

Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne eller 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os indenfor “rimelig tid”.
Du skal reklamere indenfor “rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 1 måneder efter fejlen blev opdaget.

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til info (a) MyMojoShop.dk eller telefonisk på 0045 61 504 126

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Varen skal sendes til:
MyMojoShop.dk – Varehouse
Bjælkevangen 9

DK-2690 Karlslunde
Danmark


Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Brug gerne vores reklamationsskema, som du finder ved brug af “Returnér” knappen på ordren på din konto her på MyMojoShop.dk. Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Ved køb af download-produkter garantere vi at varen kan hentes og virker i op til 3 år.

Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et gebyr, som beregnes pr. halve påbegyndte arbejdstime med en takst på kr. 298,- + moms.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace nummer.

§6 Persondata

For at kunne handle på MyMojoShop.dk skal du som minimum oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, medmindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@MyMojoShop.dk

§7 Cookies

Ved at benytte MyMojoShop.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

§8 Lovvalg og værneting

Køb af varer på MyMojoShop.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

§9 Forbehold

MyMojoShop.dk tager forbehold for trykfejl i tekster, billeder, data og priser. Det kan forekomme at du som kunde, modtager en vare som har været solgt tidligere. En sådan vare er underlagt kontrol og gennemgået af MyMojoShop.dk, før denne sælges på ny.

Leveringsbetingelser B2B

B2B Handelsbetingelser:

§1. Gyldighed Nærværende betingelser (“betingelserne”) er gældende for ethvert salg af ydelser af enhver art, det være sig i form af fysiske leverancer, rene tjenesteydelser eller en kombination heraf, herunder salg af nye og brugte audio-/video apparater, fra MyMojoShop til en kunde (“kunden”), med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved uoverensstemmelser mellem betingelserne og kundens handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår.

§2. Tilbud Afgiver MyMojoShop tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til MyMojoShop senest 4 uger fra tilbuddets dato. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for MyMojoShop, uanset om sådanne overslag er indeholdt er et egentligt tilbud eller en ordrebekræftelse.

§3. Ordre Ved ordre afgivning er kunden ansvarlig for, at der foreligger fyldestgørende oplysninger om kundens krav og ønsker til ydelsen. MyMojoShop forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige generelle ændringer i ydelser, der skal skal leveres. Alle oplysninger og specifikationer afgivet af MyMojoShop er således med forbehold for sådanne ændringer.

§4. Pris Alle priser er i Danske kroner (DKK) og eksklusive moms. Kunden er forpligtiget til indtil leveringen, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for MyMojoShop, som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance. Montage implementering o.l. af ydelser er kun inkluderet, hvis dette er aftalt særskilt. 5. Betaling Betalingsbetingelserne er netto kontant ved levering, med mindre andet er aftalt. MyMojoShop forbeholder sig ret til acontofakturering. Der faktureres i disse tilfælde 30% ved underskrivelse af kontrakten/ordrebekræftelse, 50% ved levering af vare og 20% ved idriftsættelse. Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshaver mora), er kunden – med mindre MyMojoShop skriftligt meddelerkunden andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til VIPTEC, som om leveringen var sket til aftalt tid. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er MyMojoShop berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1,5% pr. påbegyndt måned. Der opkræves tillige rykker gebyr på 95,- pr. rykkerskrivelse. Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på MyMojoShop, som ikke er skriftligt anerkendt af MyMojoShop, og her ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modregninger af nogen art. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalingen/rest betalingen grundet fejler og mangler, hvis dette ikke skriftligt er hos MyMojoShop inden 8 dage fra fakturadato.

§6. Ejendomsforbehold MyMojoShop forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i det omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

§7. Levering/risikoens overgang Levering og dermed risikoens overgang til køber sker altid, når leverancen forlader MyMojoShop adresse, uanset om MyMojoShop ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden, bringer det solgte til kunden, og uanset om der er aftalt montering af det solgte, afleveringsforretning eller ligende ydelser ud over den rene levering ab MyMojoShop adresse. Leveringen er fastsat af MyMojoShop efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 90 dage på grund af MyMojoShop forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for MyMojoShop. Ved forsinkelser herudover er kunden berettiget til at ophæve aftalen. Ophævelse er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Køber kan ikke rette nogen erstatningskrav mod MyMojoShop i tilfælde af forsinket eller manglende levering. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at MyMojoShop er i en force majeure situation som angivet i pkt. 9, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 90 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. VIPTEC skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet meddele kundenændringer i leveringstiden.

§8. MyMojoShop ansvar og købers forpligtelser MyMojoShop er ikke ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor kunden, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning. Kunden er forpligtet til, så snart denne har modtaget ydelsen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt ydelsen er i overensstemmelse med det aftalte. Såfremt ydelsen er i overensstemmende med foreviste tegninger, modeller, prøver eller andet til kunden i forbindelse med aftalens indgåelse forevist materiale, kan kunden ikke gøre mangelindsigelser gældende. Vil kunden reklamere over ydelsen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt over for MyMojoShop. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er konstateret, dog senest inden 12 måneder efter modtagelsen af ydelsen. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige mangelbeføjelser. Forandring af eller indgreb i det solgte uden MyMojoShop skriftligt samtykke fritager MyMojoShop for enhver forpligtigelse. Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som MyMojoShop er ansvarlig for, er MyMojoShop altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved afhjælpning og/eller omlevering inden for rimelig tid. Hvis afhjælpning og/eller omlevering sker, kan kunden ikke gøre yderligere krav gældende mod MyMojoShop.

§9. Ansvarsbegrænsning MyMojoShop hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. MyMojoShop erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbs mæssigt overstige DKK 100.000,-. MyMojoShop er ikke ansvarlig for indtræden af begivenheder, der sædvanligvis vil blive karakteriseret som force majeure, uanset om force majeure indtræder hos MyMojoShop selv eller hos en af MyMojoShop anvendt underleverandør.

§10. Returnering I de tilfælde, hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til MyMojoShop med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til MyMojoShop i original emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang MyMojoShop påføres forsendelsesomkostninger m.v., er MyMojoShop berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod MyMojoShop. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er kunden forpligtiget til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos MyMojoShop.

§11. Immaterielle rettigheder MyMojoShop eller producenten af den solgte vare har alle ejendomsrettigheder til leverede immaterielle ydelser, herunder ejendomsretten til alle ophavsrettigheder. MyMojoShop bevarer ligeledes ejendomsretten til samtlige af MyMojoShop i forbindelse med ydelsen anvendte og af MyMojoShop udviklede programmellet, modeller, procesmetoder samt andre lignende værktøjer. Elektronisk lagrede materialer og andre til brug for en leverance udarbejdede værktøjer kan derfor ej heller forlanges udleveret af kunden. Kunden opnår ved levering af immaterielle ydelser således udelukkende en ikke eksklusiv brugsret til det leverede samt ret til ændringer og videreudvikling heraf. Kunden forpligter sig til ikke at kopiere og/eller distribuere det leverede. MyMojoShop må frit genanvende den viden og må være udviklet i forbindelse hermed. MyMojoShop beholder ligeledes alle ejendomsrettigheder til tegninger,specifikationer o.l., som er udleveret til kunden i forbindelse med aftales indgåelse, og kunden opnår således udelukkende en ikke eksklusiv brugsret hertil, og kunden forpligter sig således til ikke at kopiere og/eller distribuere tegninger, specifikationer mv.

§12. Produktansvar for produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i Dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er MyMojoShop ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. MyMojoShop påtager sig ikke noget ansvar for tingskade forvoldt af ydelser leveret til køber fra MyMojoShop uanset af hvilken karakter. Herunder påtager MyMojoShop sig ikke et ansvar for virus-/orme skader eller anden sammenlignelig skadevirkning på kundens eller trediemands hard- og/eller software, der hidrører fra af MyMojoShop udleveret software, instruktioner eller dokumentation samt korrespondance og udvikling af information via e-mails eller anden til kundens brug udleveret elektronisk materiale. Såfremt der ikke er udvist grov uagtsomhed eller forsæt fra MyMojoShop side, fortaber kunden sin regresret over for MyMojoShop i tilfælde af tredjemands fremsættelse af krav over for kunden som følge af tingsskade forvoldt af ydelserne leveret til kunden.

§13. Transport af rettigheder og pligter MyMojoShop er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder i henhold til aftalen til tredjemand uden accept fra kunden.

§14. Tvistigheder Enhver uoverensstemmelse mellem partnerne afgøres efter Dansk ret. Tvister afgøres ved Retten i Roskilde som første instans.

Updating…
  • Ingen varer i kurven.